راهبردهای بررسی و انتخاب طرح ها: 


o سودآوری و دارا بودن منافع بین نسلی؛
o شروع فعالیت با طرح هایی با کمترین پیچیدگی فنی و عملیاتی و افزایش تدریجی پیچیدگی تکنولوژی طرح ها؛
o حرکت از فعالیت های بازرگانی و تولیدی در اندازه کوچک به سمت فعالیت های بازرگانی و تولیدی در اندازه بزرگ؛
o بررسی دقیق طرح ها با بیشترین جزئیات ممکن در کنار تساهل در عبور از برخی ضعف های قابل جبران در مرحله اجرا؛

   راهبردهای تامین منابع مالی طرح ها:

o تنوع بخشی به منابع تامین مالی طرح های مصوب؛
o کاهش تدریجی وابستگی به تامین مالی، از طریق افزایش سرمایه؛
o افزایش سهم تامین مالی خارج از نظام بانکی داخلی (صندوق پروژه، مشارکت خارجی، اوراق بهادار، تسهیلات خارجی و ....)؛

   راهبردهای مشارکت در طرح های سرمایه گذاری: 


o در اختیار داشتن مدیریت بخش های اصلی عملیاتی و مالی طرح های کوچک؛
o ورود به طرح های با سهم 50 درصد به بالا در طرح های متوسط؛
o اولویت قراردادهای سرمایه گذاری مشترک در طرح های بزرگ؛

تازه ترین خبر ها

جلسه هماهنگی با آقای دکتر گل افرا - سردبیر مجله کشاورز

بازدید از نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست ۱۴۰۰

نشست بررسی شیوه‌های همکاری با شرکت تجارت گستران، باتفاق آقای دکتر فرجی- ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

مشاهده خبر های  بیشتر