خدمات شرکت زیما

واردات مواد اولیه، تجهیزات، ابزار الات و قطعات یدکی

شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیما در زمینه های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعال می باشد

واردات مواد اولیه، تجهیزات، ابزار آلات و قطعات یدکی

تامين مواد اوليه، تجهيزات، ابزارآلات، قطعات يدکي

تامين مواد اوليه، تجهيزات، ابزارآلات و قطعات يدکي مورد نياز صنايع نفت و گاز يکي از فعاليت هاي اصلي واحد بازرگاني شرکت نفت و گاز و پتروشيمي زيما مي باشد. شرکت به صورت مداوم کليه تقاضاهاي خريد، تامين مواد اوليه، تجهيزات، ابزارآلات و قطعات يدکي که توسط شرکت هاي نفتي اعلام مي شود را بررسي نموده و در مواردي که امکان اخذ قيمت مناسب از تامين کنندگان خارجي وجود داشته باشد پيشنهادات فني مالي خود را ارائه مي نمايد